• Охтирське лісництво

 • Хухрянське лісництво

 • Солдатське лісництво

 • Груньське лісництво

 • Олешнянське лісництво

 • Велико-Писарівське лісництво

Інформація про роботу, яка проводилась з охорони праці і зниження рівня виробничого травматизму
29.03.2019 09:52

Інформація про роботу, яка проводилась з охорони праці і зниження рівня виробничого травматизму

 1. Пожеж за звітній рік на обектах держлісгоспу не було.
 2. Дорожньо-транспортних пригод з вини водіїв підприємства не сталося.
 3. В I-му кварталі звітного року проведено планове навчання працівників з питань охорони праці, також протягом року пройшли навчання з питань охорони праці в Укрцентркадриліс  посадові особи, на що витрачено кошти на суму 91242грн.
 4. На підприємстві діє служба охорони праці, яка опрацювала систему охорони праці, здійснює оперативно-методичне керівництво роботою з охорони праці, організовує забезпечення працівників і виробничих підрозділів документами та нормативними актами з охорони праці, веде пропаганду безпечних і нешкідливих умов праці, бере участь у розробці та реалізації комплексних заходів щодо підвищення рівня охорони праці, контролює дотримання вимог чинного законодавства з даного питання.
 5. Прийнято на роботу 30 працівників, котрим проведено вступний інструктаж та під час прийняття на роботу під розпис доведено їм про умови праці.
 6. На роботу з підвищеної небезпеки працівники приймалися з посвідченнями про фахову підготовку та медичним висновком про придатність до виконання цих робіт.
 7. Складений розділ «Охорона праці» в Колективний договір на 2018 рік.
 8. На суму 16625 грн. видано молоко працівникам, зайнятим в шкідливих умовах праці.
 9. Опрацьовувались та переглядались інструкції з охорони праці.
 10. На технарадах розглядалось питання про стан охорони праці в держлісгоспі.
 11. Підприємство щомісячно перераховувало внески в Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань в Україні.
 12. Згідно затвердженого плану працювала комісія з питань охорони праці.
 13. Придбаний спецодяг, ЗІЗ, та спецвзуття на суму- 440376 грн.
 14. Інформація про нещасні випадки, які сталися в галузі доводилися під розписку керівникам підрозділів. Аналізувались обставини та причини випадків. Приймались дієві заходи щодо усунення недоліків, які могли призвести до повторення нещасних випадків з аналогічних причин.
 15. Придбані миючі засоби -8400грн.
 16. Виписувався журнал з охорони праці та пожежної безпеки-3000грн.
 17. Проводилось переоснащення електропроводки та освітлення  виробничих,адміністративних та інших будівель-100500грн.
 18. Проведено  передрейсовий медичний огляд водіїв - 48000 грн.
 19. Проведено навчання працівників з “Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті”- 14965-грн.
 20. Проводилась закупівля  та встановлення пластикових вікон в виробничі, адміністративні та інші приміщення- 30000грн.
 21. Проведено закупівлю стрічкової пилорами- 131250 грн.
 22. Придбано літературу , плакати, знаки безпеки та наочні посібники з охорони праці  та пожежноъ безпеки – 74300 грн
 23. Проведено лабораторні дослідження робочих місць - 4856грн.
 24. Придбаний вогнегасники та протипожежне обладнання - 107537 грн.
 25. Придбані медикоменти на суму-34002 грн.
 26. Комплексними заходами з охорони праці на 2018 рік передбачені кошти в сумі- 203000грн. Фактичні витрати за 2018 рік на охорону праці складають в сумі -1105053грн. Відповідно до вимог статті 19 Закону України «Про охорону праці» витрати на на охорону праці повинні становити не менше 0.5 відсотка від фонду оплати праці. Фонд оплати праці у 2018 році склав 45279000 грн, на охорону праці фактично  витрачено на -2,44 %. Витримані вимоги статті 19 Закону України «Про охорону праці».
Оновлено 29.03.2019 09:54